Bảng giá Gói dịch vụ hàng tháng

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển tải thông điệp nhanh chóng, tần suất nhiều lần trong tháng.

Starter

Doanh nghiệp có danh sách email dưới 10.000

from
1.000.000 Đồng

chưa bao gồm 10% VAT

 • 50.000 email/ tháng
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng

BUY NOW

Professional

Doanh nghiệp có danh sách email dưới 20.000

from
2.000.000 đồng

chưa bao gồm 10% VAT

 • 100.000 email/tháng
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng

BUY NOW

Advance Pro

Doanh nghiệp có danh sách email đến 100.000

from
6.500.000 đồng

chưa bao gồm 10% VAT

 • 500.000 email/tháng
 • 50.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng

BUY NOW

E-Commerce

Doanh nghiệp có danh sách email từ 300.000-500.000

from
9.000.000 đồng

chưa bao gồm 10% VAT

 • 1.000.000 email/tháng
 • 60.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 1 tháng

BUY NOW

Dịch vụ Email Marketing theo Đối tượng mục tiêu

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn thêm!

Họ & Tên (*)

Địa chỉ email (*)

Mobile (*)

Công ty (*)

Lựa chọn Gói dịch vụ (*)

Tiêu đề

Lời nhắn

© 2006-2017 - Dịch vụ Email Marketing iContact.vn