Bảng giá

/Bảng giá
Bảng giá2018-04-17T14:31:46+00:00

GÓI DỊCH VỤ HÀNG THÁNG

Giới hạn số lượng email gửi đi

STARTER

 • 50.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 1.000.000 VND

PRO

 • 100.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 2.000.000 VND

UPPER

 • 200.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 3.500.000 VND

ADVANCE

 • 500.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 6.500.000 VND

MAX

 • 1.000.000 email
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • Hợp đồng từ 3 tháng
 • 9.000.000 VND

GÓI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG/ THÁNG

KHÔNG giới hạn số lượng email gửi đi

SMALL

 • 10.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 1.000.000 VND

MEDIUM

 • 20.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 2.000.000 VND

EXTRA

 • 30.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 3.000.000 VND

LARGE

 • 50.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 4.500.000 VND

SUPPER

 • 100.000 contact
 • 30.000 email/h
 • Mẫu email miễn phí
 • 8.000.000 VND

DỊCH VỤ EMAIL DOANH NGHIỆP

Giải pháp Email theo tên miền hàng đầu Việt Nam

SSME

 • Dung lượng: 10GB
 • Địa chỉ Email: 10
 • Email forwarder: 10
 • Mail list: Unlimited
 • 1000/ngày/User
 • 99.000/tháng

SME

 • Dung lượng: 20GB
 • Địa chỉ Email: 20
 • Email forwarder: 20
 • Mail list: Unlimited
 • 1000/ngày/User
 • 199.000/tháng

MEDIUM

 • Dung lượng: 50GB
 • Địa chỉ Email: 50
 • Email forwarder: 50
 • Mail list: Unlimited
 • 1000/ngày/User
 • 399.000/tháng

BIG

 • Dung lượng: 100GB
 • Địa chỉ Email: 100
 • Email forwarder: 100
 • Mail list: Unlimited
 • 1000/ngày/User
 • 599.000/tháng

XBIG

 • Dung lượng: 200GB
 • Địa chỉ Email: 200
 • Email forwarder: 200
 • Mail list: Unlimited
 • 1000/ngày/User
 • 999.000/tháng

Trải nghiệm Dịch vụ Email Marketing

Hàng đầu tại Việt Nam