Blog2018-02-02T13:35:45+07:00

Chăm sóc khách hàng bằng Email Marketing dịp Lễ Tết

By |February 9th, 2018|Categories: Chiến thuật Email Marketing|

Các ngày Lễ Tết cuối năm dịp để các doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với khách hàng của mình và cũng [...]

Comments Off on Chăm sóc khách hàng bằng Email Marketing dịp Lễ Tết

Cách gửi Email Marketing để lôi kéo khách hàng ít tương tác

By |February 8th, 2018|Categories: Chiến thuật Email Marketing|

Bạn có biết rằng mỗi danh sách Email bị hao hụt khoảng 25% mỗi năm? Danh sách này bao gồm cả những người hủy đăng ký cho [...]

Comments Off on Cách gửi Email Marketing để lôi kéo khách hàng ít tương tác
Go to Top