13 Jan

5 Cách tạo ra doanh số cao từ Email Marketing

Email đóng vai trò rất quan trọng cho các doanh nghiệp và nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đó là một trong những bước xác nhận thông tin và thông báo vận chuyển đơn hàng. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp nội dung có giá trị cho người dùng thông qua những email bản tin, email giới thiệu sản phẩm.

Chi tiết
Share this

© 2006-2017 - Dịch vụ Email Marketing iContact.vn