Project Description

Giới thiệu

Diễn đàn M&A Việt Nam là một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Việt nam và quốc tế. Do Báo Đầu tư và AVM Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với chủ đề “Bước ngoặt mới. Kỷ nguyên mới”, Diễn đàn M&A Việt Nam sẽ cùng nhìn lại chặng đường 11 năm của M&A tại Việt Nam, từ đó đánh giá về xu hướng của M&A trong các năm tiếp theo; phân tích các dòng vốn mới, cơ hội và động lực phát triển M&A tại Việt Nam.

Đồng thời, sự kiện lần này sẽ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn đã đi cùng và kết nối các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho bước đi đầu tiên trong những thương vụ M&A triệu đô.