Sự khác biệt giữa email marketing và SPAM là gì?

/, Kiến thức Email Marketing/Sự khác biệt giữa email marketing và SPAM là gì?