Project Description

Giới thiệu

Diễn đàn CFO Việt Nam được CFO Việt Nam (VCFO) phối hợp cùng với Hiệp hội Giám đốc Tài chính Nhật Bản (JACFO) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).

Diễn đàn CFO Việt Nam thu hút hơn 300 đại biểu, gồm các giám đốc tài chính (CFO), các chuyên gia tài chính trong nước và quốc tế, cùng các nhà lãnh đạo là Chủ tịch và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Diễn đàn CFO Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất ngành tài chính, được tổ chức với mục tiêu đưa ra những nhận định và phân tích rõ nét về góc độ ngành tài chính trong kỷ nguyên số với sự chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu!