Project Description

Giới thiệu

“Vietnam CEO Forum” là sự kiện thường niên do Hội doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA HCM); Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn; Leading Business Club (LBC), Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao đồng tổ chức.

Đây là sự kiện được mong đợi nhất của cộng đồng CEOs Việt Nam, là dịp để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, CEOs chia sẻ, thảo luận và khai phá những tư duy mới cho các vấn đề mang tính sống còn,  tác động tới các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, xây dựng chính sách, chiến lược kinh tế phù hợp với doanh nghiệp Việt và xu thế thế giới.