Project Description

Giới thiệu

HỘI NGHỊ NHÂN SỰ VIỆT NAM

Hội nghị Nhân sự Việt Nam là nơi kết nối các Giám đốc Nhân sự, Quản lý doanh nghiệp và những chuyên gia trong ngành. Hằng năm, chúng tôi đặt ra những vấn đề mang tính xu hướng trong quản trị nhân sự, từ đó làm nền tảng trao đổi và gợi mở những giải pháp trong tương lai. Hơn 800 khách tham dự sẽ lắng nghe các bài thuyết trình, tranh luận và đặt vấn đề từ các chuyên gia tại Việt Nam và trong khu vực.

Hội nghị Nhân sự Việt Nam là một trong các hoạt động hằng năm của VNHR.

#iContact hân hạnh đồng hành cùng Sự kiện này từ những ngày đầu với tư cách là Đơn vị Event Marketing, Sponsorship Marketing/ Vận động tài trợ.