Jetstar Pacific Airlines

Jetstar Pacific Airlines

Xây dựng hệ thống và quản lý chiến dịch email marketing, gửi thông tin khuyến mãi hàng tuần đến 1 triệu khách hàng của Jetstar

Project Description

Share this

Xây dựng hệ thống và quản lý chiến dịch email marketing, gửi thông tin khuyến mãi hàng tuần đến 1 triệu khách hàng của Jetstar

Project Details

Client Jetstar Pacific Airlines
Date September 03, 2015
Categories Email Marketing
VISIT THE SITE

© 2006-2017 - Dịch vụ Email Marketing iContact.vn