Xây dựng hệ thống và quản lý chiến dịch email marketing, gửi thông tin khuyến mãi hàng tuần đến 1 triệu khách hàng của Jetstar