Xây dựng hệ thống email marketing, gửi thông tin khuyến mãi hàng tuần đến 100.000 khách hàng của AEON Mall Celedon Tân Phú và AEON Mall Canary Bình Dương