AEON Việt Nam

AEON Việt Nam

Xây dựng hệ thống email marketing, gửi thông tin khuyến mãi hàng tuần đến 100.000 khách hàng của AEON Mall Celedon Tân Phú và AEON Mall Canary Bình Dương

Project Description

Share this

Xây dựng hệ thống email marketing, gửi thông tin khuyến mãi hàng tuần đến 100.000 khách hàng của AEON Mall Celedon Tân Phú và AEON Mall Canary Bình Dương

Project Details

Client AEON Việt Nam
Date September 03, 2015
Categories Email Marketing
VISIT THE SITE

© 2006-2017 - Dịch vụ Email Marketing iContact.vn