Shiseido Việt Nam

Shiseido Việt Nam

Triễn khai các chiến dịch Email Marketing cho các sản phẩm kem chống nắng, mỹ phẩm và đại sứ thương hiệu Jennifer Phạm cho Shiseido Việt Nam

Project Description

Share this

Triễn khai các chiến dịch Email Marketing cho các sản phẩm kem chống nắng, mỹ phẩm và đại sứ thương hiệu Jennifer Phạm cho Shiseido Việt Nam

Project Details

Date September 06, 2015
Categories Email Marketing

© 2006-2017 - Dịch vụ Email Marketing iContact.vn