Triễn khai các chiến dịch Email Marketing cho các sản phẩm kem chống nắng, mỹ phẩm và đại sứ thương hiệu Jennifer Phạm cho Shiseido Việt Nam