Điều khoản Sử dụng

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc kỹ các nội dung và điều kiện bên dưới.

Hệ thống Email Marketing được phát triển bởi Công ty TNHH iContact, điều khoản và điều kiện sử dụng hệ thống được tạo ra để khuyến khích việc tuân thủ các quy định chống thư rác và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Vì vậy, khi sử dụng Hệ thống như một công cụ email marketing được sự cho phép của người nhận, bạn đã đồng ý với các điều kiện sau đây. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc kỹ các điều kiện.

Chính sách Chống Thư Rác

iContact chỉ hỗ trợ các email được phép của người nhận và thực hiện nghiêm túc chính sách chống thư rác không khoan nhượng. Tài khoản của bạn sẽ bị ngừng sử dụng nếu bạn gửi các email không được phép của người nhận. Xem thêm Chính sách chống thư rác

Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư thể hiện cam kết của công ty chúng tôi đến sự riêng tư và bảo vệ thông tin của bạn. Xem thêm Chính sách riêng tư

Nội dung và hoạt động kinh doanh bị ngăn cấm

iContact ngăn cấm người dùng Hệ thống cho các hoạt động kinh doanh bao gồm nội dung khiêu dâm, đả kích nói xấu, và mọi sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp.

Chúng tôi đưa ra Chính Sách Riêng Tư này để thể hiện cam kết của công ty chúng tôi về sự riêng tư và bảo vệ thông tin của bạn. Chính Sách Riêng Tư áp dụng đối với những thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu giữ về bạn khi bạn truy cập vào trang web này, www.iContact.vn (“Trang Web”), và thông tin thu thập từ các nguồn khác, chẳng hạn như thông tin bạn cung cấp tại triển lãm thương mại, hội thảo hoặc từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Định Nghĩa Dữ Liệu

Tổng quan, chúng tôi thu thập và lưu giữ ba loại dữ liệu:

1. Thông tin tài khoản tạo ra khi một cá nhân hay tổ chức kích hoạt dịch vụ của chúng tôi – thường bao gồm thông tin liên lạc và thông tin thanh toán (chúng tôi gọi đây là “Dữ Liệu Khách Hàng” của chúng tôi);

2. Dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi về các cá nhân hoặc tổ chức mà khách hàng của chúng tôi xin gửi thư điện tử hay các loại thông tin liên lạc khác (chúng tôi gọi đây là “Dữ Liệu Người Nhận Của Khách Hàng”).

3. Dữ liệu về khách truy cập vào trang web của chúng tôi, những người có thể là hoặc không là khách hàng của chúng tôi (“Dữ Liệu Người Truy Cập Website”).

Mặc dù phần lớn các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp, một số các thông tin tài khoản được khách hàng gửi cho chúng tôi, và lưu giữ bởi chúng tôi, có thể được sử dụng để xác định là hoặc liên hệ tới một cá nhân (“dữ liệu cá nhân”) hay một doanh nghiệp.

Sử dụng dữ liệu

Như đã giải thích ở trên, dịch vụ của chúng tôi hướng tới các doanh nghiệp, không phải người tiêu dùng. Nếu bạn đã cung cấp thông tin liên lạc của bạn (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân) cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên lạc với bạn với mục đích marketing qua các phương tiện khác nhau, bao gồm thường xuyên email, gửi thư hoặc điện thoại. Khi bạn kích hoạt một tài khoản iContact (bao gồm cả tài khoản dùng thử), bạn đã đồng ý chắc chắn nhận thông tin tiếp thị về các dịch vụ của iContact thông qua thư trực tiếp, email (qua địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi kích hoạt tài khoản của bạn), điện thoại (theo số bạn đã cung cấp khi kích hoạt tài khoản của bạn), cuộc gọi được ghi âm từ trước (theo số bạn đã cung cấp khi kích hoạt tài khoản của bạn), tin nhắn SMS (nếu bạn đã cung cấp một số điện thoại di động hoặc không dây), tin nhắn chat hay các phương thức truyền thông khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân và không cá nhân (ví dụ, liên quan đến doanh nghiệp) cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn: 1) cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu; và 2) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật….

Chúng tôi tuyệt đối không bán hoặc cho thuê Dữ Liệu Khách Hàng, Dữ Liệu Người Nhận Của Khách Hàng hoặc Dữ Liệu Người Truy Cập Website mà không xin phép trước, trừ khi theo mệnh lệnh của toàn án hoặc cơ quan hành chính pháp luật. Các dữ liệu chúng tôi thu thập được dùng:

1. cho các khách hàng đăng ký dùng dịch vụ của chúng tôi;

2. cho nhân viên của iContact truy cập và quản lý thông tin này cho mục đích kinh doanh hợp pháp như chăm sóc khách hàng, marketing hoặc thanh toán;

3. cho các nhà cung cấp dịch vụ với mục địch cung cấp chức năng hoặc dịch vụ liên quan đến tài khoản của các khách hàng (ví dụ, chức năng thanh toán trực tuyến).

Nhận được email từ hệ thống

Nếu bạn đã nhận được một hoặc nhiều email từ chúng tôi, có nghĩa là (a) địa chỉ email của bạn nằm trong trong danh sách các khách hàng, người dùng thử dịch vụ hoặc khách hàng tiềm năng của chúng tôi, (b) bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn, và/hoặc (c) bạn có một mối quan hệ công việc với một trong những khách hàng của chúng tôi và đã chắc chắn chia sẻ địa chỉ email của bạn với khách hàng đó với mục đích nhận email về sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng đó (nói cách khác, bạn đã xác nhận opt-in). Tuy nhiên, có khả năng khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gửi đi thư rác. Nếu điều này xảy ra, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức qua abuse@icontact.vn

Từ chối nhận email

Mỗi email gửi đi có chứa một cách dễ dàng, tự động để bạn dừng nhận email từ các danh sách bạn đã đăng ký, hoặc thay đổi lại thông tin. Nếu bạn không muốn nhận thêm email từ iContact, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn ở cuối bất cứ email nào.

Bảo mật các dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo đảm kỹ thuật, hành chính, và vật chất để bảo vệ chống lại sự lạm dụng, mất mát và thay đổi dữ liệu được sử dụng bởi hệ thống của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng để bảo vệ dữ liệu của bạn từ việc sử dụng trái phép hoặc bị tiết lộ, iContact không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong trường hợp bất khả kháng.

Các câu hỏi về tài khoản

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về tài khoản của bạn hoặc cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập và lưu giữ trong quá trình cung cấp dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (08) 66 701 666

Thay đổi Chính Sách Riêng Tư.

Bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách này sẽ được đăng ở đây, vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên và chắc chắn đã kiểm tra ngày có hiệu lực của chính sách trên. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về những thay đổi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (028) 66 701 666. iContact có một Chính Sách Chống Thư Rác nghiêm ngặt. Tài khoản của người dùng sẽ bị chấm dứt nếu họ gửi đi các email không được phép của người nhận. Xin hãy thông báo bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào về hòm thư abuse@iContact.vn

Các ISP và Quản trị viên của các Blacklist cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua abuse@iContact.vn. Xin hãy chuyển tiếp cho chúng tôi toàn bộ email vi phạm, bao gồm cả phần header. Bạn cũng có thể gọi tới số 08 66 701 66 để thông báo vi phạm. Nếu được, bạn hãy dừng nhận tin bằng cách dùng đường link ở cuối email khi bạn không muốn nhận thêm email từ người gửi. Chúng tôi sẽ có hành động thích hợp đối với người gửi email vi phạm theo đúng Chính Sách Chống Thư Rác.

Mối quan hệ với các ISP và Quản trị viên của các Blacklist

iContact đã xây dựng được mối quan hệ với nhiều ISP và Quản trị viên của các Blacklist hàng đầu. Những mối quan hệ này thường liên quan đến việc chia sẻ thông tin về chính sách, thực tiễn và các vấn đề phát sinh. Nếu bạn là ISP, người quản trị email hay blacklist và muốn liên lạc với chúng tôi, xin vui lòng email về abuse@iContact.vn.

Đối với người dùng iContact

Tất cả những người dùng phần mềm iContact đều phải đồng ý chỉ gửi đi các bản tin email được phép của người nhận khi đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là tất cả email của người nhận đều phải đã xác nhận opt-in với cá nhân hoặc tổ chức gửi email.

Việc opt-in có thể thực hiện thông qua hình thức form đăng ký trên website, form đăng ký điện tử tại một địa điểm, hoặc bản đăng ký vật lý (trên giấy hoặc các chất liệu khác). Bất kì form đăng ký opt-in nào cũng nên có mô tả rõ ràng về những thứ sẽ được gửi và mức độ thường xuyên gửi. Các danh sách đi mua không được sử dụng trong hệ thống iContact, bất kể nguồn gốc hoặc tình trạng cho phép. Ngoài ra, iContact cũng đưa ra các điều kiện khi bạn gửi một chiến dịch email marketing. Với mỗi chiến dịch email marketing, bạn cần đảm bảo tỉ lệ email hỏng dưới 5%. Điều này giúp iContact xây dựng dịch vụ email marketing ngày càng chất lượng hơn và đem tới hiệu quả thực sự cho khách hàng. Tỉ lệ email hỏng sẽ thay đổi theo thời gian bởi iContact.

Khi là người dùng của iContact, bạn không được:

 1. Thu thập email từ các website khác
 2. Mua lại danh sách (bất kể chúng là opt-in hay không)
 3. Có trường được tích sẵn trong form đăng ký nhận tin
 4. Có một form đăng ký nhận tin đăng ký người dùng vào các danh sách không liên quan
 5. Gửi đi các nội không liên quan đến danh sách nhận bản tin của bạn
 6. Thêm một địa chỉ email vào danh sách mà không được phép của người nhận
 7. Gửi email tới một người đã đề nghị được xóa khỏi danh sách của bạn
 8. Sử dụng một danh sách cũ hơn 6 tháng mà không xác nhận lại việc đăng ký nhận tin của người nhận

Bạn được:

 1. Gửi một bản tin thường xuyên tới những người nhận đã đăng ký opt-in để nhận nó
 2. Gửi đi các thông tin và nội dung tới những người nhận đã đề nghị để nhận được nội dung về chủ đề đó từ cá nhân bạn hoặc tổ chức của bạn.

Thực thi chính sách
iContact thực hiện Chính Sách Chống Thư Rác nghiêm ngặt. Các biện pháp nghiêm ngặt mà chúng tôi đặt ra để thực hiện Chính Sách Chống Thư Rác bao gồm:

 • Chúng tôi xem xét và theo dõi việc nhập các danh sách email lớn. Bao gồm xem xét nguồn gốc danh sách, thời gian đã sử dụng danh sách, phương pháp thu thập và cách xác nhận.
 • Chúng tôi sử dụng các bản ghi MD5 nhận biết các danh sách email không hợp pháp thường được phát tán trên mạng.
 • Một nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm duyệt các email được gửi tới trên 5.000 người nhận và quyết định chấp nhận hay từ chối nó. Ngưỡng này là 500 người nhận với các khách hàng mới sử dụng dịch vụ của chúng tôi ít hơn 2 tháng.
 • Chúng tôi sử dụng một công cụ kiểm tra nội dung để theo dõi và đánh dấu bất cứ mẫu email nào chứa những từ thường được gửi tới các danh sách không hợp pháp.
 • Một bản ghi của mỗi email đã gửi đi qua hệ thống được lưu lại.
  Bất kỳ khách hàng nào bị phát hiện đang sử dụng iContact để gửi thư rác sẽ ngay lập tức bị cắt sử dụng dịch vụ.
 • Mỗi email, dù là Text hay HTML, đều chứa một đường link dừng nhận tin bắt buộc ở phía cuối email. Đường link này không thể gỡ bỏ.

Cấp độ xử lý

 • Đối với các tài khoản có mức mail hỏng trong ngày lên đến 5%: iContact sẽ hạn chế tốc độ gửi mail đồng thời gửi mail cảnh báo lần 1 về tình trạng mail hỏng lớn để khách hàng kiểm tra và điều chỉnh lại danh sánh liên hệ
 • Đối với các tài khoản có mức mail hỏng trong ngày lên đến 6%: iContact sẽ hạn chế tốc độ gửi mail đồng thời gửi mail cảnh báo lần 2 về tình trạng mail hỏng lớn để khách hàng kiểm tra và điều chỉnh lại danh sánh liên hệ
 • Đối với các tài khoản có mức mail hỏng trong ngày lên đến 7%: iContact sẽ email thông báo về tình trạng mail hỏng lớn và tạm khóa tài khoản đến khi khách hàng có thể chứng minh được độ tin cậy của danh sách liên hệ và đảm bảo tình trạng lượng mail hỏng lớn không tiếp tục xảy ra.
 • Đối với các tài khoản đã bị khóa lần 1, sau khi tài khoản được kích hoạt lại mà vẫn có tình trạng mail hỏng lớn ( 6% mail hỏng trong ngày), iContact sẽ thực hiện khóa tài khoản vĩnh viễn.
 • Việc xử lý các tài khoản vi phạm được iContact thưc thi nghiêm ngặt để đảm bảo việc chống thư rác, xây dựng dịch vụ Email marketing chất lượng cao mang lại hiệu quả thực sự cho người sử dụng.

Thủ tục xử lý phàn nàn

Chúng tôi có một Chính Sách Chống Thư Rác nhiêm ngặt. Tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức chấm dứt nếu bạn gửi thư rác. Thư rác được định nghĩa là email gửi tới những người bạn không có mối quan hệ làm việc hoặc chưa từng đăng ký nhận tin (opt-in) từ bạn. iContact dành cho các doanh nghiệp và các tổ chức những người có một danh sách được thiết lập từ các địa chỉ email đã được phép, đã xác nhận opt-in. Chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm cho những người tuân thủ Chính Sách Chống Thư Rác.
Khi nhận được phàn nàn từ người nhận email của bạn. Để xác định xem bạn đã vi phạm chính sách chống thư rác hay chưa, chúng tôi sẽ:

Thủ tục xử lý phàn nàn không chính xác

Chúng tôi nhận thấy có khả năng những người đã đăng ký nhận tin từ bạn có thể đã quên rằng họ đã đăng ký. Vì lý do này, chúng tôi lưu lại địa chỉ IP và ngày đăng ký cho tất cả những người đăng ký nhận tin mới. Nếu chúng tôi nhận được phàn nàn từ một người đăng ký nhận tin đã có bản ghi này và email được gửi tới họ chứa những nội dung họ đã đăng ký, thì chúng tôi sẽ thông báo cho người nhận ngày và máy tính mà họ đã đăng ký, và cung cấp một đường link để họ dừng nhận tin từ bạn. Với loại phàn nàn này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, giải thích những gì chúng tôi đã làm, và xem xét trang web của bạn và có thể đề nghị bạn thay đổi các thông báo hoặc các mô tả mà bạn cung cấp khi có người nhận tin đăng ký vào danh sách của bạn.

Nếu người phàn nàn không đăng ký qua website của bạn (vd: được bạn nhập từ file vào hệ thống) sẽ không có bản ghi IP hoặc ngày đăng ký. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ điều tra tình hình, xem email bị phàn nàn, và nếu nó được xác định rằng có thể bạn đã gửi đi thư rác, chúng tôi sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa chức năng gửi email trong tài khoản của bạn và sẽ liên lạc với bạn bằng email và/hoặc điện thoại. Ngay khi chúng tôi trao đổi với bạn và có thể xác minh lại rằng người nhận tin đúng là đã đăng ký opt-in, chúng tôi sẽ bỏ việc chặn chức năng gửi

iContact ngăn cấm tuyệt đối việc sử dụng website, phần mềm hoặc dịch vụ của iContact từ bất cứ bên nào mà bên đó có tham gia vào, hoặc đăng bài lên website của bên đó những nội dung liên quan đến, phân phối, cung cấp, hiển thị, thực hiện, lôi kéo, thể hiện và/hoặc bán hoặc cho thuê (có thể dùng được) bất kỳ một trong cái sau đây (“Nội Dung Bị Cấm”):

 1. Nội dung khiêu dâm, ảnh khoả thân, cờ bạc trực tuyến; hàng hoá, dịch vụ bất hợp pháp; các sản phẩm giả mạo hoặc lừa đảo.
 2. Danh sách email, cung cấp danh sách email, newsgroup, hoặc các địa chỉ email rác;
 3. Nội dung hoặc tài liệu lợi dụng hoặc có hại cho trẻ em dưới 18 tuổi;
 4. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin riêng tư;
 5. Những nội dung: trái pháp luật; gây phản cảm, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc thô tục quá mức, bôi nhọ, nói xấu, quá bạo lực, đe dọa, quấy rối;
 6. Virus, sâu, mã độc và/hoặc Trojan;
 7. Nội dung vi phạm bất kỳ tài sản trí tuệ, đạo đức hay quyền riêng tư của bên thứ ba.

Việc gửi email không được phép của người nhận hay “thư rác” là BỊ CẤM. Xem Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch vụ Với Người Dùng  về thư rác để biết thêm chi tiết. Nội dung có thể được coi là Nội Dung Bị Cấm bởi iContact, tùy theo sự xuy xét của iContact mà có thể duy trì quyền cấm sử dụng website, phần mềm hoặc/và dịch vụ của iContact bởi bất cứ bên nào, tùy theo sự xem xét của iContact.

Tài liệu này có thể thay đổi theo thời gian. Hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của iContact qua số điện thoại: 028 66 701 666 nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về việc bạn hoặc công ty bạn có thể sử dụng website, phần mềm hoặc dịch vụ của iContact hay không.