Email marketing là gì?

Email marketing là hình thức gửi email thông tin/quảng cáo [...]