Sự khác biệt giữa email marketing và SPAM là gì?

Trong khuôn khổ nghị định của Chính Phủ số 90/2008/NĐ-CP [...]