Chiến thuật Email Marketing

Home/Chiến thuật Email Marketing

Bí quyết chuyển đổi Email Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ

Sử dụng Email Marketing là một trong những cách thức để phát triển doanh nghiệp. [...]

By |2018-02-08T09:38:29+07:00February 8th, 2018|Chiến thuật Email Marketing|Comments Off on Bí quyết chuyển đổi Email Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ

5 Cách tạo ra doanh số cao từ Email Marketing

Email đóng vai trò rất quan trọng cho các doanh nghiệp và nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đó là một trong những bước xác nhận thông tin và thông báo vận chuyển đơn hàng. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp nội dung có giá trị cho người dùng thông qua những email bản tin, email giới thiệu sản phẩm.

By |2015-09-06T19:39:12+07:00January 13th, 2015|Chiến thuật Email Marketing|Comments Off on 5 Cách tạo ra doanh số cao từ Email Marketing