Có những cái bẫy trong danh sách gửi email là một vấn đề lớn. Chúng  gây nguy hại đến  độ tin cậy email, kết quả email của bạn sẽ mắc kẹt trong bộ lọc thư rác. Đó là tại sao một người sử dụng email marketing nên làm tất cả có thể tránh các bẫy spam  trong việc chốt lại các dữ liệu.

Bẫy spam là gì?

Bẫy spam là những địa chỉ email gần như hợp lệ được tạo ra với mục đích duy nhất là xác  nhận email spam. Những địa chỉ này  phát tán từ nhiều địa điểm khác nhau trên mạng mà không bao giờ được dùng cho mục đích thực sự là gửi email.

Một số email sẽ được gửi đến các địa chỉ trên, sau đó kết quả thu được là lời giải thích rõ ràng nhất. Hoặc ít nhất, đó cũng là mục đích chính.

Vậy có vấn đề gì với ý tưởng đó?

Thông thường, nhưng không phải đa số, có những cách mà bẫy spam vào được danh sách của các nhà tiếp thị hợp pháp và đặt trong những danh sách đen khác nhau

Nó được thực hiện như thế nào?

Với những kẻ gửi thư rác, đó là niềm đam mê phá bỏ mức độ tin cậy của danh sách đen bằng cách thu hút các nhà marketing qua email vào 1 bẫy thư rác. Vì vậy nếu họ nghi ngờ rằng địa chỉ email nào đó là cái bẫy, họ sẽ ghi chúng vào danh sách gửi mail thực sự. điều này càng thường xuyên, mức độ tin cậy của một cái bẫy sẽ giảm mà kết quả là sẽ ra khỏi cái bẫy đó.

Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp email sử dụng email không hợp lệ như bẫy thư rác sau đó theo dõi việc gửi thư đến những địa chỉ không tồn tại làm ví dụ. Nhiều trường hợp họ dùng email đã từng sử dụng nhưng hết hạn. Nếu ai đó đăng kí  vào danh sách mail của bạn rồi thay đổi địa chỉ sau một thời gian bạn nên đặt vào danh sách đen

Làm sao để ngăn chặn việc gửi email vào bẫy thư rác?

Một vài lưu ý bằng việc chốt lại danh sách gửi email để tránh bẫy thư rác

Xác minh

Hãy chắc chắn rằng bất kỳ địa chỉ đăng kí nhận mai nào cũng là một người thực. Để làm như vậy, bạn có thể thêm một mã xác nhận trong bảng đăng kí, hoặc yêu cầu một người khác đăng nhập rồi mới cho anh ta đăng kí. Tuy nhiên, điều này khá phiền phức, gây cản trở cho việc đăng kí.

Đăng kí tham gia kép

Kiểm tra hai lần những bản đăng kí từ bảng tin qua việc yêu cầu xác thực, có thể qua việc nhấp chuột vào một liên kết gửi đến mail hoặc gửi email trả lời.

Giữ cho cơ sở dữ liệu “sạch”

Hãy luôn chắc chắn bạn duy trì một cơ sở dữ liệu “sạch”. Đừng bó buộc bản thân chỉ xử lý những người không tham gia, kiểm tra cả những lượt bị trả lại vì đó có thể là những mail đã hết hạn.

Cuối cùng, bẫy thư rác có thể không phải  nguyên nhân nhưng là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề.  Một danh sách email với đầy bẫy thư rác cho thấy một cở dữ liệu bị hỏng. Thận trọng với các bản đăng kí, giữ cho dữ liệu luôn “sạch”